Вести

Рекогносцирање археолошких локалитета на територији општине Бојник

Рекогносцирање археолошких локалитета на територији општине Бојник

Археолошки одсек Народног музеја у Лесковцу почиње са реализацијом пројекта „Рекогносцирање археолошких локалитета на територији општине Бојник“. Стручни тим сачињавају археолози Смиља Јовић, Јулијана Пешић, Владимир Стојановић и Владимир Стевановић. Стручни консултант је др Александар Булатовић из Археолошког института у Београду. Пројекат је финансиран од стране Министарства културе и информисања и општине Лесковац.

Пројекат подразумева да ће се теренском проспекцијом и у интервјуима са  мештанима са територије коју покрива општина Бојник, извршити преглед терена, постојећих евидентираних археолошких налазишта и бележење свих података који указују на места где се могу очекивати до сада непозната могућа налазишта.

Посебна пажња посветиће се топонимима места, који могу указати на постојање одређених остатака материјалне културе у том подручју. Сваки површински налаз ће бити убележен према координатама основне мреже. Вршиће се провера свих локалитета који су забележени у старијој литератури, катастарских листова и подаци о случајно пронађеним налазима који су доспели у Музеј. Тим ће забележити податке о изгледу локалитета,  GPS-ом  на топографској карти, урадити фото документацију и прецизно лоцирати положај. Такође ће прикупити површинске налазе  помоћу којих је могуће прецизније одредити хронологију и врсту локалитета. Након теренског истраживања извршиће се систематизација локалитета по периодима. Извршиће се детаљна дигитализација стања на терену. Пројекат ће се реализовати до краја 2019. године.