Гостујућа изложба

ТАКТИЛНА ИЗЛОЖБА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА У БИТОЛИ

ТАКТИЛНА ИЗЛОЖБА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА У БИТОЛИ

У холу Народног музеја Лесковац отворена је тактилна изложба из колекције Н.У. Завод и музеј у Битоли.

Тактилна изложба резултат је вишегодишње међународне сарадње ових двеју установа заштите културних добара, а нарочито у области унапређења приступачности установа културе особама са инвалидитетом. Двадесет одабраних предмета из богатих збирки битољског музеја представљено је публици путем тактилних слика, тактилних описа на Брајевом писму и увећаног тиска, као и колор фотографијама.

Ова изложба представља један од могућих приступа у унапређењу приступачности и процеса интерпретације културног наслеђа који подразумева и сензорно, тј. тактилно искуство. Обраћа се најширој публици али се њена специфичност огледа у приступу који омогућава активно учешће и слепих и слабовидих лица.

Добро дошли!