Збирка оружја и војне опреме

Историја

Збирка оружја и војне опреме

У збирци оружја и војне опреме, која је једна од наших основних збирки, чувамо ватрено и хладно оружје из периода од XV века па до данас које је било у употреби на простору Балкана. Збирка је разврстана у три целине: оружје занатске израде, оружје фабричке израде и војна опрема. Оружје занатске израде из XVIII и XIX века обухвата примерке хладног (јатагани, сабље, углавном турског клч типа) и ватреног оружја (кремењаци – пушке шишане, арнаутке), пиштоље (призренци, кубуре пећанке и фочаке) турско-балканске провенијенције.

Индустријски израђено оружје (од средине XIX века до краја XX века) – обухвата стрељачко наоружање (пиштоље, револвере, пушке, карабине, пушкомитраљезе, аутомате) а од артиљериског заступљени су минобацачи и топови. Набројније су пушке разних система и модела од капислара, преко острагуша – једнометних и вишеметних до полуаутоматских и аутоамтских, углавном из арсенала српске и југословенске војске. Уз оружје се чува и војна опрема (чутурице, мањерке, бусоле, двогледи, санитетске и официрске торбице, фишеклије за муницују). Војна опрема за оружје занатске израде обухвата барутнице, фишеклије, зејтинлице, арбије, потпрашнице и кубурлуке за ношење оружја.