Збирка униформи

Историја

Збирка униформи

Збирка униформи настала је издвајањем предмета из Збирке оружја и војне опреме и збирку чине предмети војне провенијенције настали и коришћени у периоду ЈА и ЈНА.