Збирка писани и аудио-видео записи

Етнологија

Збирка писани и аудио-видео записи

Чине је колекције: архивска грађа (теренска и друга документација везана за основну делатност), фотографије (оригинали и копије, стаклене плоче негатива, слајдови…), аудио и видео записи (са процесима производње, друштвеним окупљањима, етно-записима…), макете (кућа, окућница, пољопривредних справа, одеће) и илустровани материјал (цртежи кућа, портрети, жанр-сцене) као илустрација одређене епохе.

Збирку фотографија коју чине фотографије, албуми, негативи и дијаслајдови оформљена је прикупљањем, преузимањем, поклоном или откупом и делом сопственим снимањем разних догађаја и објеката. На старим фотографијама су бележени посебни моменти везани за стари Лесковац: куће, помоћне зграде, трле, амбари, бунари, чесме, воденице, ношња, обичаји, славе, сточарство, црквена архитектура, народно стваралаштво. Речју, забележена је материјална и духовна култура овог поднебља. Збирка броји 4567 фотографија, 212 дијаслајдова и 4373 негатива.