Збирка становање

Етнологија

Збирка становања

Обухвата све покућство, без обзира на материјал од којег је начињено, у функцији исхране, припреме хране; чувања хране; огњишта (односи се само на традиционалну културу); удобности становања, односно покућство у функцији свакодневних активности становања и одмора; смештања ствари; осветљења; хигијене; естетике становања; сакрално покућство, односно покућство у функцији религијских представа и ритуала.

Ова колекција обухвата и све текстилне предмете кућног ентеријера (ћилиме, прекриваче, покриваче, постељину, завесе, пешкире и остале украсне и употребне текстилне предмете). Ова збирка оформљена је са формирањем музеја 1948. године. По броју предмета је једна од највећих, а по лепоти једна од најлепших. Чине је: појасеви учкури, пешкири, јастуци и јастучнице, прекривачи, чаршави, зидњаци, везене и кукичане шустикле и миљеи, столњаци, бошче, завесе, шибицаре, чешљаре и куварице, цедила и љуљашке за бебе. На памучним, плишаним и јутаним материјалима примењене су скоро све познате технике украшавања и разни други предмети покућства на којима је заступљен вез и чипка из лесковачког подручја, како градског тако и сеоског.