Збирка привреда

Етнологија

Збирка привреда

Чине је потколекције: земљорадња, сточарство, виноградарство, воћарство, пчеларство, лов и риболов, саобраћај, рударство и занати. Колекција заната обухвата предмете свих заната, мајсторска писма, алат, књиге, документација. Сваки занат представља посебну потколекцију која по њему носи име. Поред традиционалних, обухваћени су савремени занати и традиционалне и савремене услужне делатности (нпр. угоститељство, козметичар…). Овој збирци припадају колекције трговина и допунско привређивање – традиционални и савремени облици (гашење и производња креча, сакупљање лековитог биља, печурака, перја…, свиларство, кириџилук, производња ћумура, корпарство, израда метли, дрводељство, воденице, ваљавице, бањски и сеоски туризам…).

Занатство је значајан део Етнолошке збирке. Поред земљорадње, сточарства и виноградарства, занатство је за Лесковац и лесковачки крај важан привредни фактор па му је зато посвећена велика пажња. Лесковац је после ослобођења од Турака у XIX веку био други град по броју становника у Србији. У том периоду је био и познати занатски центар овог краја, са 62 различита заната који су у њему заживели. Колекција предмета коришћених у разним занатима једна је од богатијих у Народном музеју.