Изложбе

  • Музејска изложба

    Битан део излагачке делатности Народног музеја у Лесковцу чине тематске изложбе чији су аутори кустоси музеја, а на којима се излажу музејски предмети из појединих збирки.

  • Гостујућа изложба

    Излагачка делатност Народног музеја у Лесковцу одвија се самостално и кроз сарадњу са другим музејима и галеријама у земљи и шире, али и кроз сарадњу са уметницима.

  • Музеј у гостима

    У оквиру своје излагачке делатности Народни музеј у Лесковцу своје ауторске изложбе често излаже у другим музејима, културним центрима, галеријама.