Изложбе

Конкурс Народног музеја Лесковац за излагачку сезону 2020. године

Конкурс Народног музеја Лесковац за излагачку сезону 2020. године

Народни музеј Лесковац  расписује конкурс за излагачку 2020 годину. На конкурс се могу пријавити сви заинтересовани ствараоци, ликовни и визуелни уметници, млади уметници, уметници који су се потврдили својом уметничком биографијом и стекли релевантне уме-тничке референце. Конкурс је отворен и за ауторске пројекте из области ликовне, при-мењене, и уметности проширених медија.

За конкурс је неопходно доставити:

  1. Опис пројекта, концепцију изложбе са техничким описом (до једне стране текста А4)
  2. До 10 фотографија радова који се предлажу за изложбу.
  3. Професионалну биографију.
  4. Предлог додатних програма (уколико су планирани током трајања изложбе, јавно вођење кроз изложбу, радионице и сл)
  5. Техничку спецификацију (број потребних постамената, стакала…)

Пријаве са потребном документацијом треба доставити најкасније до 5. децембра 2019 године електронским путем на: nmleskovac.galerija@gmail.com.

Резултати конкурса  ће бити објављени на сајту Народног музеја Лесковац, најкасније до 31. децембра 2019 године.

Изглед основе галерије можете погледати овде.