ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА

3Д мапинг

ПРОЈЕКАТ ХЕТЕРОТОПИЈА – 3Д мапинг

За све вас који сте били спречени да нас посетите у понедељак, а и за оне који би желели репризу, емитујемо снимак 3д мапинга на згради Народног музеја у Лесковцу.

Зд мапинг представља пројекцију зграде Народног музеја Лесковац помоћу пројектора и посебног софтвера који слику пројектујe на објекат. Видео се комбинује са звуком како би се у потпуности постигао ефекат реалности пројектованих елемената.

Пројекција 3д мапинга и израда видеа у задатом формату један је од производа који је изнедрио пројекат прекограничне сарадње Републике Бугарске и Републике Србије – „Хетеротопија“.

**Пројекат суфинансира Европскa унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија

*** Активности  су развијене у оквиру пројекта број: ЦБ007.2.11.224 „Хетеротопија“, који финансира Интеррег-ИПА ЦБЦ програм Бугарска – Србија 2014-2020. Садржај пројекта искључива је одговорност општине Ботевград и Народног музеја Лесковац и ни на који начин не може одражавати ставове Европске уније или Управног тела Програма.