Збирка домаћа радиност

Етнологија

Збирка домаћа радиност

Збирка домаћа радиност садржи разнородне предмете који су се користили у свим фазама сложеног процеса производње текстила у домаћој радиности. Основни материјал од којих су направљени предмети у Збирци је дрво, а по потреби су придодавани и метални делови. Већина предмета је домаће израде, док су у мањој мери заступљени и занатски производи. Примарни критеријум у подели збирке домаће радиности је функција предмета.

Подела Збирке домаћа радиност: справе и помагала за производњу текстила:

  • справе за прераду влакана (ступе, трлице, ножеви, бијачи, гребена, чаркови, четке…),
  • ткачке справе и помагала (маказе, корпа за вуну, мотовило, витла, мала, велика вретена, вретена са калемом, чекрци…),
  • узорци и прибор за шивење,
  • вез и плетење,
  • кућни алат.
    Збирка броји 184 предмета насталих у интервалу од друге половине XIX до средине XX века.